Úvod  Jazyky pro veřejnost  Kurzy pro dospělé

Kurzy pro dospělé

V průběhu školního roku otevíráme řádné docházkové kurzy na 6 úrovních pokročilosti. Pro žáky, kteří se necítí na postup do další úrovně a chtějí si nejprve dále prohloubit/procvičit a doplnit stávající znalosti nabízíme kurzy procvičovací.

Dále nabízíme kurzy konverzačníkurzy přípravy na cambridgeské zkoušky. V létě pořádáme letní intenzivní kurzy.

Řádné, procvičovací i konverzační kurzy na jednotlivých úrovních pokročilosti lze navzájem kombinovat a vytvořit si tak intenzivnější program výuky např. 2x či 3x týdně.

Výuka v našich kurzech je intenzivní – v řádných zaručujeme maximálně 8 žáků a v konverzačních kurzech dokonce jen 6 žáků!

Zjistěte svou úroveň v našem online testu .

Záruka vrácení peněz

V kurzech pro dospělé poskytujeme záruku vrácení 100 % kurzovného – všem našim žákům standardně nabízíme 4 vyučovací hodiny na vyzkoušení kurzu!

Evropský referenční rámec pro jazyky

Úrovně všech kurzů jsou nastaveny v souladu s Evropským referenčním rámcem pro jazyky (ERR) a po jejich úspěšném absolvování by žáci měli dosáhnout znalostí potřebných pro složení některé ze standardizovaných jazykových zkoušek Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy uvedených v seznamu těchto zkoušek vydaném 29. 5. 2006 v rozhodnutí pod č. j.: 10 877/2006-23.

Lektoři

V kurzech vyučují kvalifikovaní zkušení lektoři, konverzační kurzy ve vyšších úrovních jsou vedeny rodilým mluvčím. Naši lektoři se účastní interních i externích školení, kvalitu výuky pravidelně kontrolujeme prostřednictvím hospitací a odpovědních anket.

Učební materiály

Na základě dlouhodobých zkušeností používáme ucelené soubory výukových materiálů převážně z nakladatelství Oxford University Press, Cambridge University Press, Longman, Hueber a dalších. Využíváme též řadu audio-vizuálních pomůcek v CD a DVD kvalitě a interaktivní tabuli.

Metoda výuky

Při výuce gramatiky kombinujeme metodu drilu s aktivním používáním probíraných vazeb v základních životních situacích. Slovní zásobu učíme v tématických celcích a vždy v kontextu, nová slovní zásoba je ihned procvičena v textu, poslechových cvičeních a následné tématicky zaměřené konverzaci. Část hodiny je vždy věnována opakování v různých formách (ústní, písemné, test, kontrola domácí práce), což poskytuje lektorovi dostatečnou zpětnou vazbu, popř. poukáže na mezery ve znalostech.

Obecně je v našich hodinách kladen důraz na komunikativní přístup, každý ze studentů má během hodiny velký prostor pro ústní projev. Lektoři jsou vedeni k tomu, aby důrazně, ale citlivě opravovali chyby studentů. Velký důraz je též kladen na správnou výslovnost. Aktivity v hodinách se pravidelně střídají, během jednoho vyučovacího bloku se studenti věnují práci řízené učitelem, samostatné práci, práci ve skupinách i ve dvojicích. Vždy klademe důraz na individuální přístup ke každému studentovi. Domácí úkoly jsou zadávány a kontrolovány pravidelně.

Jazykové kurzy

Vašemu výběru odpovídá 41 kurzů

 

Kde nás najdete

LANGFOR CZ s.r.o. / LANGFOR Translations s.r.o.
17. listopadu 133/17, 251 01 Říčany u Prahy, N 49.99339, E 14.65797
Tel:. +420 323 606 096 / Fax: + 420 323 606 098

Odkaz google maps 

Více informací v kontaktech

Proč si vybrat langfor

  • Dlouholeté zkušenosti profesionálů v oboru
  • Komplexní služby a individuální přístup
  • Reference od významných klientů
  • Plně kvalifikovaní lektoři a překladatelé
  • Aplikujeme moderní trendy a technologie
  • Jsme certifikovaným členem AJŠ
  • Více o naši jazykové škole
 
| vyrobila